Electricity
Natural Gas
Coal
Petroleum
Electricity
Електроснабдяване
Електроснабдяване
Natural Gas(5)
Търговия с природен газ
Търговия с природен газ
Coal(8)
Търговия с твърди черни въглища
Търговия с твърди черни въглища
Petroleum(10)
Внос/Износ на горивни продукти
Внос/Износ на горивни продукти

За Нас

ЕНЕРГО БОРД ЕООД

ЕНЕРГО БОРД ЕООД е динамично развиваща се енергийна търговска компания със седалище в град София, България, регистрирана с ЕИК 200117087. Нашето дружество има широк профил от услуги, включително доставка на електроенергия, търговия с природен газ, търговия с въглища и търговия с петрол.

Ние виждаме нашата мисия в осигуряване на надежден и стабилен бизнес за енергийния пазар на ЕС, разработване на дългосрочни проекти за енергийни доставки, създаване на нови партньорства, иновации и развитие.

Нашата цел е да създадем комфортни условия за сътрудничество между доставчика и клиента за постигане на ефективен резултат и за двете страни.

Сътрудничеството с нас означава сътрудничество с надеждна компания при най-добри условия!

Услуги

Електричество

Electro
Извършваме сделки по свободно договорена цена за изкупуване на електрическа енергия, както от производители, така и от други търговци, притежаващи лиценз за продажба на електрическа енергия или от балансиращия пазар. Ние предлагаме:

Търговия с природен газ

Една от основните дейности на дружеството е търговия и доставка на природен газ. Ние внимателно анализираме и следим ситуацията на стоковите пазари. Придържаме се към принципите на надеждно партньорство и предоставяме на нашите клиенти прозрачен ресурс на най-добра цена.

Нашите служители успешно прилагат международната практика на международна търговия, което ни осигурява репутация на надежден доставчик и партньор.

Ние предлагаме:

Търговия с въглища

Поради динамиката на световната политика и след промените на енергийния пазар през 2022 година, имайки добър опит с доставките на природен газ и електроенергия, нашият екип реши да разшири списъка с енергийни ресурси с алтернативен начин на отопление – започнахме да внасяме твърди черни въглища в България за по-нататъшни продажби в страните от ЕС. Сега можем да комбинираме за нашите клиенти широкоспектърен начин на сътрудничество.

Ние предлагаме:

Търговия с петрол

Търговията с петрол е една от основните дейности на нашата компания. Ние внасяме/изнасяме горивни продукти, работейки с основните участници на пазара на горива в ОНД и Европа, което ни дава възможност да си сътрудничим с различни европейски мрежи от бензиностанции, както и с големи предприятия и купувачи на едро. Наш приоритет е дългосрочното сътрудничество с клиента. Ето защо, когато избираме доставчик, ние се фокусираме върху неговата репутация и надеждност, качеството на продукта и достъпност за потенциалните клиенти.

Ние сме надежден партньор със стабилна репутация на пазара за доставка на дизелово гориво и петролни продукти.

Контакти