Slide

ЕНЕРГИЯ ЗА БИЗНЕСА И ДОМА

Гарантирана доставка на електроенергия на фиксирана цена в срок и с реален отчет.

Slide

ОПТИМИЗИРАНИ РАЗХОДИ

Предлагаме на нашите клиенти енергийна ефективност и конкурентни цени с намаление на цената межсу 5% и 8%.

Знайте кои сме

За нашата компания

Е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група на територията на България.
Предлагаме доставка на електроенергия и услуги за малки, средни и големи фирми и предприятия, ние сме утвърден партньор в търговията с електроенергия надежден партньор на свободния пазар.
Извършваме пълна процедура по регистрацията и извеждането Ви на свободния енергиен пазар!

Услуги

Нашата компания предоставя следните услуги

Доставка на електроенергия

Компанията осъществява сделки по свободно договорени цени за закупуване на електрическа енергия както от производители, така и от други търговци, които разполагат с лиценз за търговия с електрическа енергия или от балансиращия пазар.
the-energy-tower-5322105_1920

Свободен пазар

От средата на 2012 г. пазара на електроенергия е напълно либерализиран за големи и средни консуматори, чрез въвеждането на балансиращи групи. Това позволява на всички юридически лица да оптимизират разходите си за електрическа енергия посредством услугите на „Енерго Борд“ ЕООД.

Избирайки нас, като Ваш търговец на електроенергия, ние поемаме всички процедури по входиране на необходимите документи и самата регистрация, като в същия момент гарантираме сигурност и надежност. Необходимо е само нотариално заверено пълномощно, което ще Ви бъде предоставено от наш служител.

Процедурата отнема около месец и половина, като клиентът не трябва да има текущи задължения към настоящия си търговец.

Важно е да уточним, че можете свободно да изберете своя търговец на електрическа енергия, но физическия доставчик винаги остава същия. Собствеността на мрежата и отговорността по нейното поддържане е на ЕРП-то, в зависимост от териториалното разпределение. Това означава, че бъдещата Ви фактурата ще бъде разделена на две части.

Първата част ще включва задълженията по активната електрическа енергия, акциза и таксата „задължения към обществото”, която ще се фактурарира от търговеца – „Енерго Борд“ ЕООД. Втората половина ще включва задълженията към ЕРП-то, за достъп и пренос към електроразпределителната мрежа.

За нас

„ЕНЕРГО БОРД ЕООД“ работи успешно с големи компании работещи на енергийния пазар в България

Нашите партньори
Можем да предложим конкурентни цени на нашите клиенти намаление на цената до 5%, а в дългосрочен период намелението на цената може да достигне параметрите м/у 5% – 7%.
Имаме сключени договори с няколко доставчици, което ни дава възможност да реагираме съобразно потребностите на нашите клиенти.
На определен период от време ще Ви посещават наши специалисти; може да Ви предложем по добра енергийна ефективност.
За наша сметка ще изградим електромери с дистанционно управление
Можем да Ви предложим една фиксирана цена, която Вие ще плащате, а не няколко цени т.е. дневна и нощна цена, или индексирана цена с Тн 4.80 – 9.80 по спот на БНЕБ
Вие ще плащате предложената от нас фиксирана цена на електроенергия само след като я консумирате тази електроенергия.
Също така сме активни с търговия с емисии на външните пазари
Можем да извършим пълната процедура по регистрацията и извеждането на свободния пазар на елекртоенергия за всички свои клиенти
Имаме подписани договори и успешно работим с няколко от големите производители на електроенергия в България.
Ние сме коректен, лоялен и надежден партньор при доставка на електроенергия,
Предоставяме банкови гаранции за добро изпълнение;
Навременни и точни решения по отношение на пазара на електроенергия;

Контакти